تلفن تماس : 04135443970

آدرس : تبریز ،کمربندی میانی مابین سجادیه و پیشقدم داروخانه دکتر پور علی اکبری