دیمن هیدرینات

DIMENHYDRINATE


موارد مصرف:

دیمن هیدرینات در درمان سرگیجه، تهوع، بیماری مسافرت و همچنین سرگیجه ناشی از بیماری هایی که بر بخش دهلیزی گوش اثر می گذارند (مانند لابیرنتیت، التهاب گوش داخلی به کار می رود.

مکانیسم اثر:

دیمن هیدرینات یک داروی آنتی۔ هیستامین است و احتمالا با اثر ضدموسکارینی مرکزی باعث کاهش فعالیت لابیرنت و مرکز CTZ در بصل۔ النخاع و مهار سرگیجه و تهوع می گردد. 

فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از راه خوراکی جذب می گردد. متابولیسم آن کبدی است و از کلیه طی ۲۴ ساعت به صورت متابولیت دفع می گردد.

هشدارها :

١- احتمال بروز سرگیجه، تسکین، اغتشاش شعور و کاهش فشار خون در بیماران سالخورده وجود دارد. ۲- احتمال بروز خشکیدهان وجود دارد و در صورت مصرف مداوم ممکن است باعث بروز بیماریهای دهان و دندان گردد.

عوارض جانبی:

 خواب آلودگی، غلیظ شدن ترشحات نایژه، تاری دید، دفع دردناک ادرار، هیجان و عصبانیت از عوارض این دارو هستند.

 تداخل های دارویی:

این دارو اثرات ضدموسکارینی آمانتادین، آتروپین و ترکیبات مشابه، هالوپریدول،فنوتیازین ها و پروکائین آمید را تشدید می کند. مصرف همزمان آن با داروهای با سمیت گوشی می تواند علائم اثر سمیاین داروها بر گوش را بپوشاند. این دارو اثرات داروهای مضعف CNS را تشدید می کند. 

نکات قابل توصیه :

 - به منظور کاهش تحریک گوارشی، این دارو همراه با غذا، آب یا شیر مصرف شود.- احتمال بروز خواب آلودگی وجود دارد، بنابراین از کار با ماشین آلاتی که نیازمند هوشیاری است، مانند رانندگی، خودداری شود.  برای کنترل علائم بیماری مسافرت از جمله تهوع و سرگیجه دیمن هیدرینات باید حداقل نیم ساعت قبل از مسافرت مصرف گردد.

اشکال دارویی :

قرص 50 میلی گرم