آدنوویر  Adefovir


هشدار خيلي مهم : ممکن است در عفونت های شناخته نشده یا درمان نشده HIV منجر به مقاومت HIV شود. اسیدوز لاکتیک هیاتومگالی شدید همراه استئاتوز (کبد چرب)، تشدید حاد هپاتیت رخ داده اند در بیماران با اختلال کلیوی یا در بیماران در خطر سمیت کلیوی با احتیاط مصرف کنید.

طبقه بندی

 دارویی: ضد ویروسی، بالینی: دارو عليه هپاتیت B

 موارد استفاده

درمان هپاتیت B مزمن در بالغین با شواهد تکثیر ویروسی فعال براساس افزایش پایدار ALT یا AST سرم یا شواهد بافت شناسی

 موارد احتیاط:

 منع مصرف: حساسیت به آدنوویر.

 احتياطات: بیماران با عوامل خطر شناخته شده برای هپاتیت (جنسیت مؤنث، چاقی، درمان طول کشیده)، اختلال کلیوی، افراد مسن، تجویز همزمان با محصولات حاوی تنوفوویر.

عملکرد:

ابا آنزیم DNA پلیمراز وابسته به RNA ویروسی هپاتیت B تداخل ایجاد می کند، و منجر به پایان دهی به زنجیره DNA پس از تلفیق آن با DNA ویروسی می شود.

اثر درمانی: از تکثیر سلول ویروسی پیشگیری می کند.

فارماکوکینتیک:

 به سرعت در روده ها به آدنوویر تبدیل می شود. پس از تجویز خوراکی به پروتئین ها متصل می شود. اتصال به پروتئین کمتر از ۴٪ در ادرار ترشح می شود.

 نیمه عمر: ۷ ساعت (در اختلال کلیوی افزایش می یابد).

ملاحظات مربوط به سن

 حاملگی شیردهی: عبور دارو از جفت و یا ترشح آن به داخل شیر مادر ناشناخته است 

طبقه بندی مصرف در حاملگی C

کودکان: ایمنی و اثربخشی تعیین نشده است.

 افراد مسن: اختلال کلیوی مرتبط با سن و عملکرد کاهش یافته قلبی نیازمند استفاده با احتیاط می باشد.

تداخلات دارویی: داروهای نفروتوکسیک، NSAIDها ممکن است خطر سمیت کلیوی را افزایش دهند. ممکن است اثرات تنوفوویر را تغییر دهد (از مصرف همزمان خودداری کنید). 

داروهای گیاهی: قابل توجه نیست. 

مواد غذایی: الکل ممکن است خطر هپاتوتوکسیسیته را افزایش دهد.

 مقادیر آزمایشگاهی : ممکن است AST ALT و آمیلاز سرم را افزایش دهد.

 اشکال در دسترس (Rx)

قرص : 10mg

نحوه آماده سازی و مصرف :

خوراکی: بدون توجه به وعده های غذایی مصرف شود.

اندیکاسیون ها/ نحوه تجویز /دوز :

هپاتیت B مزمن (عملکرد کلیوی نرمال)

 خوراکی: بالغين، افراد مسن: ۱۰mg یک بار در روز.

هپاتیت B مزمن (عملکرد کلیوی مختل) 

خوراکی، بالغین، افراد مسن با کلیرانس کراتینین30-49 ml/min  

10 mg هر 48 ساعت

بالغین، افراد مسن با کلیرانس کراتینین 10-29 ml/min

10 mg هر 72 ساعت

بالغين افراد مسن تحت همودیالیز: ۱۰m g هر ۷ روز پس از همودیالیز.

 تنظیم دوز در اختلال کبدی: نیازی به تنظیم دوز نیست .

عوارض جانبی

شایع (۱۳%): ضعف -کمتر شایع (۹-۴٪): سردرد، درد شکم، تهوع، نفخ، نادر (%۳) اسهال و سوءهاضمه.

اثرات منفی / واکنش ها:

نفروتوکسیسیته، که با افزایش کراتینین سرم و کاهش سطوح فسفر سرم مشخص می شود، سمیت محدودکننده درمان با آدنوویر می باشد. اسیدوز لاکتیک، و هپاتومگالی شدید، به ندرت، به خصوص در بیماران مؤنث رخ می دهند. 

ملاحظات پرستاری

 ارزیابی اولیه:

 مقادیر آزمایشگاهی عملکرد کلیوی پایه را پیش از شروع درمان و به طور روتین پس از آغاز درمان درخواست کنید. بیماران با بی کفایتی کلیوی از پیش موجود یا در طی درمان، ممکن است نیازمند ت یم دوز باشند. آزمایش آنتی بادی HIV باید قبل از شروع درمان انجام شود (عفونت HIV تشخیص داده نشده یا درمان نشده ممکن است منجر به ایجاد مقاومت HIV شود). 

مداخلات و بررسیها دریافت و دفع را بررسی کنید. بیمارانی را که داروهای دیگری که به شکل کلیوی دفع می شوند یا داروهایی که بر عملکرد کلیوی تأثیر می گذارند را مصرف میکنند، به دقت از نظر واکنش های نامطلوب کنترل کنید. 

آموزش به خانواده بیمار : تهوع، استفراغ، درد شکم را گزارش کنید. از مصرف الکل بپرهیزید.