مزایای لاغری

اثرات لاغر شدن در زندگی فردی و اجتماعی

/post-7

اغلب اولین موردی است که افراد زمانی که شروع به کاهش وزن می‌کنند متوجه آن  می‌شوند، افزایشی شدید در میزان انرژی است. چرا؟ زمانی که شما وزن کمتری  دارید انرژی کمتری را صرف انجام کارهای روزمره‌تان می‌کنید.کاهش وزن  همچنین راندمان اکسیژن شما را بهبود بخشیده و بنابراین شما وقتی از پله‌ها  بالا می‌روید یا زمانی که در تلاش برای رسیدن به اتوبوس هستید، نفس کم  نمی‌آورید.