نقش مادر

بهترین نکات برای پرورش مهارت تفکر خلاق در کودکان

/post-6

ذهن کودکان لوح نانوشته ای است که اگر از ابتدا خوب تغذیه شود ، راه درست  را پیدا کرده است. کودکان خلاق هنگام مواجه شدن با مشکلات و چالشهای مختلف  آنها را با به کارگیری روشهای مختلف حل می کنند. اما چگونه می توان خلاقیت  را در کودکان پرورش داد. چه کسانی مهم‌ترین عامل در پرورش خلاقیت کودکان  هستند؟