کولیک نوزاد

علت و درمان کولیک نوزادان

/post-9

کولیک یک حالت خسته کننده است که با دوره های قابل پیش بینی کننده از  ناراحتی های آزار دهنده در کودک سالم و خوب تغذیه شده مشخص می شود. کودک  هایی که دچار دردهای کولیکی هستند بیشتر از 3 ساعت در روز و سه روز در هفته  و یا حتی بیشتر گریه می کنند. بنظر می رسد برای تسکین کودک در این حالات،  هیچ اقدامی اثر ندارد.