عنوان
مبلغ
خلاصه نوشته
47,100 تومان
  • محافظ غشاء سلول های کبدی
  • درمان مسمومیت های کبدی
  • آنتی اکسیدان
  • مؤثر در نوسازی سلول های کبدی
  • تحریک آنزیم RNA پلی مراز و تحریک سنتز پروتئین
  • بهبود هپاتیت حاد و مزمن و سیروز کبدی