عنوان
مبلغ
خلاصه نوشته
37,000 تومان
  • بهبود اختلالات یائسگی و گر گرفتگی
  • بهبود اختلالات قاعدگی ( آمنوره ثانوی ، خونریزی های رحمی )
  • بهبود اختلالات قبل از قاعدگی (سر درد، تپش قلب و سرگیجه) و درد سینه
  • بهبود گالاکتوره، نازائی به علت هایپرپرولاکتینمی
  • تنظیم قاعدگی