توضیحات

قرص چای سبز کام گرین

  • محافظت در برابر سرطان‎های کولون و دستگاه گوارش
  • محافظت در برابر بیماری‌های قلبی و تصلب شرائین
  • کاهش دهنده وزن
  • آنتی اکسیدان

روزانه ۱ تا ۲ قرص بعد از غذا همراه با یک لیوان آب میل شود.

خونی که از راه روده مستقیم دفع می گردد، امکان دارد از نقاط مختلف دستگاه گوارش آمده باشد و شاید به صورتهای مختلف دفع و دیده شود. این خونریزی گاهی روشن و به صورت خون تازه و قرمز رنگ است و گاهی تیره و سیاه و آلوده با مواد دفعی است. در هر حال خونریزی از ناحیه مقعد را ملنا مینامند. اگر خون روشن و تازه باشد، نشانه خونریزی از نقاط روده بزرگ و یا انتهای آن است و باز باید گفت بیشتر نشانه هموروئید (بواسیر) است، ولی هنگامی که خون به صورت سیاه و با مدفوع دفع گردد، نشانه خونریزی در نقاط بالای دستگاه گوارش چون معده، کبد و نقاط دیگر است که به دو صورت جلوه گر می شود .

١- ملنای بسیار فراوان ، اگر یک دفعه خونریزی سیاه یا سیاه رنگ دفع گردد، وضع بیمار رو به وخامت میگذارد و معمولا این ملنا مربوط به زخم اثناعشر میشود. ۲- ملنای فراوان ، این خونریزی نسبتا زیاد دیده میشود و خصوصیات بالینی آن ایجاد ناراحتی در بیمار و چندین مرتبه تکرار آن است که سبب کم خونی شدید و خطرات مربوط به آن میگردد.

در این حال خون متعفن و سیاه رنگی که به شکل ملنا خارج می گردد، گاهی خالص است و گاهی با مدفوع همراه است. در صورتی که با یک یا چند تنقیه کوتاه محتویات قسمت های آخر روده بزرگ را خالی کنند، ملنا بیش از ۳-۴ روز ادامه نمی یابد. البته این در مواردی است که خونریزی اصلی قطع شده باشد. تا چهار پنج روز پس از بروز خونریزی ممکن است درجه حرارت بدن بیمار تا یک درجه یا یک درجه و نیم بالا رود و پس از آن طبیعی گردد.