توضیحات

لوسیون موضعی سی ام باریج

  • تسکین درد اوستئوآرتریت زانو
  • تسکین دردهای عضلانی اسکلتی
  • کشیدگی تاندونی
  • گرفتگی عضلانی

با توجه به وسعت ناحیه دردناک روزی 4 بار، هربار مقداری از لوسیون را روی ناحیه به آرامی ماساژ دهید.

چیزی که بیشتر افراد در زندگی از آن وحشت دارند درد است. روان شناسان می گویند فکر درد بیش از چیزهای دیگر باعث وحشت ما می شود. ترس از بیماری، ترس از ناتوانی و حتی ترس از مرگ به علت ترس از درد و رنجی است که امکان دارد در خلال این موقعیتها گریبانگیر ما شود.

شاید تعجب کنید اگر بشنوید که ترس بیشتر افراد از درد، بی اساس است! یعنی هنگامی که کسی از دردی وحشت دارد، در خیال خود آن را به مراتب بزرگتر از آنچه هست می کند و اگر از میزان واقعی درد با خبر باشد از آن نخواهد ترسید و به خوبی آن را تحمل خواهد کرد.

آزمایش روان شناسان ثابت کرده است که به طور کلی زنها بهتر از مردها می توانند درد را تحمل کنند. ممکن است زن بیش از مرد از درد وحشت کند، ولی قدرت تحملش در برابر آن بیش از مرد است و ظاهرا این موهبت تحمل درد را طبیعت به این علت به زنها عطا کرده که بهتر بتوانند وظایف مادری، بچه داری و اداره خانواده ها را انجام دهند.

 امروزه دانش پزشکی در زمینه مهار کردن و از بین بردن درد پیشرفتهای فوق العاده ای کرده و دیگر نیازی به آن نیست که مانند نیاکان خود از دردهای شدید وحشت داشته باشیم و مجبور به تحمل آن گردیم.