توضیحات

کپسول ایزی آیرون

  • 4 برابر جذب بیشتر آهن نسبت به فروس سولفات ( به خاطر ملح بیس گلیسینات آهن)
  • مناسب جهت رژیم های لاغری و گیاه خواری
  • کمک به درمان کم خونی ناشی از فقر آهن
  • حداقل عوارض گوارشی ( تهوع و یبوست)
  • مناسب برای دوران قاعدگی

بزرگسالان روزی 1 عدد ترجیحا همراه با غذا با مشورت پزشک میل نمایند.

دریافت کافی آهن برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی ضروری است. افزایش بار آهن و نیز کمبود آن سبب تغییراتی در پاسخ ایمنی می شود. آهن برای باکتری ها مورد نیاز است. بنابر این، افزایش بار آهن (بخصوص وریدی) ممکن است سبب افزایش خطر عفونت شود.

کمبود آهن روی ایمنی هومورال و سلولی اثر دارد. غلظت لنفوسیت های T در گردش در افراد با کمبود آهن کاهش می یابد و پاسخ میتوژنی مختل می گردد. فعالیت سلول های (Natural Killer ( NK نیز کاهش می یابد. آنزیم محدود کننده ریبونوکلئوتید ردوکتاز که در سنتز DNA دخالت دارد یک آنزیم حاوی آهن است.

تولید اینترلوکین – ۱ در حیوانات دارای کمبود آهن کاهش می یابد و کاهش تولید اینترلوکین – ۲ در انسان و حیوانات گزارش شده است. در یک مطالعه، پاسخ ایمنی سالمندان سالم با دریافت مکمل آهن بهبود یافت.

دو پروتئین پیوند کننده آهن یعنی ترانسفرین در خون و لاکتوفرین در شیر مادر با پیوند به آهن مانع از دسترسی میکروارگانیزم ها که برای تکثیر خود نیاز به آهن دارند می شوند، لذا این پروتئین ها در برابر عفونت حفاظت ایجاد می کنند.

آهن توسط سلولهای مغزی برای عملکرد طبیعی در تمام سنین استفاده می شود. آهن در عملکرد و سنتز انتقال دهنده های عصبی و احتمالا میلین دخالت دارد. اثرات مخرب کم خونی ناشی از فقر آهن زودرس در کودکان برای سال ها باقی می ماند.