توضیحات

کپسول پریمنتا نوتراکس

  • تنظیم سیکل نا منظم قاعدگی
  • بهبود علائم پیش از قاعدگی
  • بهبود علایم یائسگی
  • فرآورده طبیعی تعادل هورمونی
  • فاقد سویا، شیر، گندم، گلوتن، تخم مرغ، هرگونه شیرین کننده و نگهدارنده

روزانه 2 بار، هر بار دو عدد کپسول و یا طبق دستور پزشک، با معده خالی و همراه با یک لیوان آب مصرف گردد.

امروزه مسلم شده تغییراتی که منجر به جریان خون قاعدگی می شود تحت تاثیر فعالیتهای تخمدان می باشد هورمونها یا مواد شیمیایی مخصوص که موقع جداشدن تخمک ترشح می شوند باعث تحریک و بوجود آمدن قاعدگی می گردد.

همچنین باید گفت که آزاد شدن تخم با قاعدگی در یک زمان انجام نمی گیرد. بر سر این مورد از زمان دور تاکنون اختلافاتی وجود داشته ولی جدیدترین تحقیقات نشان داده است که عمل آزاد سازی تخمک بین دو قاعدگی صورت میگیرد. عده ای به این باورند که تغییرات در کیسه بر اثر آزاد شدن تخم باعث قاعدگی می شود.

به عبارت دیگر قاعدگی بعد از ۱۲ تا ۱۶ روز پس از تخم گذاری شروع می شود. اما نکته دیگری وجود دارد و آن این است که در برخی موارد قاعدگی بدون آزاد سازی تخم و آزاد شدن تخم بدون قاعدگی رخ می دهد. آزاد شدن تخم در زنان قابل احساس نیست.

زنان فاقد حس تشخیص این آزاد سازی می باشند و نمی توانند تشخیص دهند که چه زمان این تغییر انجام و به وقوع می پیوندد. ولی بعضی از خانم ها در اواسط ماه های قاعدگی احساس فشردگی و چنگه شدن در قسمت تحتانی شکم کرده و یا لکه خونی در خود مشاهده می کنند. بعضی از محققین احتمال می دهند که ظهور این علایم رابطه ای با آزاد شدن تخم دارد ولی بصورت قطعی و صد در صد ثابت نشده است. در روزهای قاعدگی در حالات زن تغییراتی مانند عصبانیت – دل درد – کمر درد – تغییر در گردش خون، تنفس و تغییرات موقتی در سایر اعمال مهم حیاتی بدن به چشم می خورد