توضیحات

  • ضد تنیدگی (استرس)
  • ضد فشارهای عصبی
  • آرام بخش و خواب آور

عصاره گیاه سنبل الطیب را 2 مرتبه در روز (صبح و شب) و هر بار 1 قاشق غذاخوری میل نمایید.

فشار عصبی معروفیت بدی پیداکرده، حال اجازه دهید آن را بشناسیم فشار عصبی حالتی است که امور را به مرحله اجرا می رساند. بدون آن ما مانند سیب زمینی کودن و بی ثمر خواهیم بود. ممکن است شما یک شغل بسیار عالی مقامی داشته و خانه ای با فرزندان و موقعیت مهم لیکن اگر شما زندگی خودتان را دوست بدارید و بتوانید بگومگوها و بحث و مدلها را کنترل کرده و مقابله کنید می توانید با هر چیز در هر مدت مقابله کنید و از عهده اش برآئید.

حال اگر فشار عصبی تبدیل به زور و کشش شود فکر و جسم شما این فشار را دوست نخواهد داشت و هیچگاه از نگرانی بیرون نخواهید رفت و در وضعیت مزمنی قرار خواهید گرفت که بر روی زندگی، سلامت و بالاخره قیافه شما اثر نامطلوب خواهد گذارده. حال که خطوط تنش در اطراف چشمها، دهان، پیشانی پیدا شده پوست پف آلود و با ته رنگ زرد بدون بارقه حیات به نظر می رسد.

در انسانهای اولیه فشار عصبی منبع واکنشهای بدنی و جسمانی بوده که معمولا گریز از خطر و جنگ برای غذا را تشکیل می داده است. قلب، ریه ها، عضلات و دستگاه عصبی زیر فشار زنگ خطر یا آژیر قرار می گرفته دستگاه ایمنی و گوارش کند یا توقف حاصل می کرده و عروق خونی تنگ میشد. تا آنکه خون وارد عضلات میگردید ، رنگ پوست پریده و عرق آزاد می شد تا برای خنک شدن بعد از جد و جهد و کوششهای داغ مهیا شود .