توضیحات

قطره اولترا د3 ویتابیوتکس

  • بهبود مخاط دهانه رحم
  • محافظ بافت رحم

طبق تجویز پزشک یا روزانه یک میلی لیتر بعد از هر وعده غذایی استفاده شود.

از قطره چکان مدرج در بسته بندی استفاده شود.

ویتامین D چهار نوع است D1، D2 ، D3 ، D4 . ویتامین D در بدن انسان و حیوانات یافته می شود و در اثر تابش و نفوذ اشعه خورشید به بدن و اثر آن در کلسترین تشکیل میشود. سایر ویتامین های D مصنوعی میباشند و در اثر اشعه ماورای بنفش (UV) روی ارگوسترین تهیه میشوند.

از لحاظ شیمیایی کمی از نظر فرمول اختلاف دارند و سمیت ویتامین های مصنوعی قدری بیشتر است. در حرارت زیاد و مدت زیاد نابود می شوند، در مجاورت حرارت مرطوب به خصوص بخار آب زودتر نابود میگردند. واحد: یک واحد بین المللی مساوی است با ۰/ ۰۰۰۰۲۵ میلی گرم. فیزیولوژی ویتامین D جزو ویتامین های محلول در چربی می باشد. بدین مناسبت برای هضم و جذب آن صفرا لازم است. قسمتی از ویتامین D در بدن از بین می رود و قسمتی هم به وسیله روده ها دفع می گردد.

مقدار ویتامین D در خون به ۶۶ تا ۱۶۴ واحد در هر سانتیمتر مکعب خون می رسد. البته مقدار آن در خون برحسب فصل و زمان متغیر است و به علاوه بستگی به مقدار مصرف ویتامین D دارد. مثلا پس از مصرف ۵۰ تا ۵۰۰ هزار واحد بین المللی مقدار آن در هر صد سانتیمتر مکعب خون به ۹۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ واحد می رسد. عملکرد ویتامین D از تنظیم تعادل بین فسفر و کلسیم، بدین ترتیب که ویتامین D فسفر ارگانیک را تبدیل به فسفر غیرآلی میکند و در نتیجه فسفات دو کلسیم که برای تشکیل استخوانها لازم است در خون درست میشود.