آدرس دارونت

تبریز، بلوار نیایش، مابین میدان سجادیه و پیشقدم، داروخانه دکتر پور علی اکبری

شماره تماس پشتیبانی

رسانه‌های اجتماعی