شهر تبریز:
هزینه ارسال سفارش های زیر 5۰۰ هزار تومان 40 هزار تومان بوده و ارسال سفارش های بالای 5۰۰ هزار تومان نیز رایگان انجام می شود.

شهر های دیگر:
هزینه ارسال سفارش های زیر 600 هزار تومان با پست پیشتاز 50 هزار تومان محاسبه می شود و ارسال سفارش های بالای 600 هزار تومان نیز رایگان است.