قرص نوراستور

قرص نوراستور

اطلاعات دارویی قرص نوراستور ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: لوودوپا-ب (Levodopa-B) شرکت سازنده/برند: پارس گیتا دارو ﺷﮑﻞ دارو: قرص خط دار متقاطع دو...

ادامه مطلب

کپسول اگزکیم

کپسول اگزکیم

اطلاعات دارویی کپسول اگزکیم ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: ریواستیگمین (Rivastigmine) شرکت سازنده/برند: داروسازی حکیم ﺷﮑﻞ دارو: کپسول دوز دارو: ه...

ادامه مطلب

قرص داپیکو

قرص داپیکو

اطلاعات دارویی قرص داپیکو ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: داپوکستین شرکت سازنده/برند: داروسازی کوثر ﺷﮑﻞ دارو: قرص روکشدار دوز دارو: هر قرص روکشدار...

ادامه مطلب

کپسول لوکستا

کپسول لوکستا

اطلاعات دارویی کپسول لوکستا ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: دلوکستین(Duloxetine) شرکت سازنده/برند: داروسازی عبیدی ﺷﮑﻞ دارو: کپسول دوز دارو: هر کپس...

ادامه مطلب

کپسول ریواستیگمین

کپسول ریواستیگمین

اطلاعات دارویی کپسول ریواستیگمین ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: ریواستیگمین(Rivastigmine) شرکت سازنده/برند: رازک دارو ﺷﮑﻞ دارو: کپسول دوز دارو: ه...

ادامه مطلب

قرص یوهمبین

قرص یوهمبین

اطلاعات دارویی قرص یوهمبین ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: یوهمبین (Yohimbine) شرکت سازنده/برند: ایران دارو ﺷﮑﻞ دارو: قرص دوز دارو: هر قرص حاوی: ی...

ادامه مطلب